Kolejne dwa spotkania w ramach projektu „Profilaktyka ratuje życie”

Pierwsi dla Piersi

Kolejne dwa spotkania w ramach projektu „Profilaktyka ratuje życie” (dwie klasy oddzielnie) w Liceum Ogólnokształcącym nr IV im. C.K. Norwida w Białymstoku, które odbyły się 20 marca.

Bardzo cieszymy się, że młodzież tak pozytywnie odbiera nasz projekt i jest otwarta na wiedzę z zakresu profilaktyki nowotworowej.

Nie zwalniamy….