Główne cele Fundacji

FUNDACJA PIERWSI DLA PIERSI powstała, aby nieść pomoc osobom chorym na raka piersi i ich bliskim. Naszą ideą jest propagowanie wykonywania badań profilaktycznych, aby mieć możliwość wykrycia choroby we wczesnym stadium.

Skupiamy się też na organizacji wydarzeń kierowanych do pacjentów w celu dotarcia z aktualną wiedzą naukową dotyczącą profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia nowotworów piersi.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Największą zachorowalność notuje się u kobiet w przedziale wiekowym 55-65 lat, u młodszych jest ona znacznie mniejsza. Niepokojący jest też fakt, że liczba rozpoznań z roku na rok wciąż wzrasta. Szybkie wykrycie choroby i podjęcie leczenia daje pacjentom szansę na całkowite wyleczenie i powrót do normalnego funkcjonowania.

Zarząd Fundacji

Dr hab. n. med. Mariusz Koda
Prezes Zarządu

Ela Potentas Pierwsi dla piersi

Dr n. o zdr. Elżbieta Potentas
Wiceprezes Zarządu

Mgr Wioletta Podgórska-Podstawka 
Członek Zarządu